Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
portrét Davida Krížka

„...život je na malé cíle příliš krátký...“

David Křížek

Šipka dólu
#PRO-DAVIDA

Společně držíme s Davidem.

Dopis pro Davida

Zdravíme Tě, Davide, se zájmem sledujeme tvůj příběh i tvoje příspěvky a často na Tebe myslíme. Každý Tě známe z trochu jiného úhlu pohledu – jako blízkého přítele, spolupracovníka, trenéra, známého, nebo jen prostřednictvím médií jako sportovce, který je pro nás inspirací a velkým morálním a sportovním vzorem. Jak Tě známe, tvůj sportovní i osobní život byly vždy úzce propojené, ke všemu jsi bez výjimek přistupoval otevřeně a narovinu, mezi lidmi jsi nedělal rozdíly a jednal s nimi fér. Tvé sportovní výsledky v roli sportovce i trenéra dokazují, že tvůj život stojí na pilířích pokory, odvahy a důvěry v lidi i děje. Takové hodnoty často v podnikání a v oblasti veřejného života úplně chybí, nebo se jimi lidé neřídí dostatečně důsledně. Připomíná nám to i tvůj podnikatelský příběh. Nikdo z nás Tě nevnímá jako hlavního viníka, natož abychom Tě podezírali z úmyslného jednání. Dobře si uvědomujeme, že by se něco podobného mohlo stát na tvém místě komukoli, tedy i nám. Nenáleží nám, abychom se pouštěli do rozboru takto složitého případu, ve kterém je doteď spousta neznámých a z médií lze těžko vyčíst, co se přesně stalo, co se dále děje a proč jsi tak poměrně tvrdě trestán. Nepřisuzujeme si právo na posouzení míry tvého provinění, od toho by tu měl být spravedlivý a nezávislý soud. Umíme si představit, jak může bolet zklamání od těch nejbližších, a také vidíme, jak ses k tomu všemu postavil čelem. Zůstal jsi tak pro nás i nadále morálním vzorem a člověkem, kterého si vážíme. Těšíme se na tvůj návrat a zapojení do veřejného života. Naším velkým přáním je, aby to bylo co nejdříve, mohl ses vrátit k rodině, pokračovat v práci pro český sport a vychovávat další nové talenty a budoucí olympioniky. Přemýšleli jsme, co bychom pro Tebe mohli udělat, abychom Tě povzbudili. Dovol nám, abychom Ti tímto dopisem vyjádřili podporu a připomenuli tvoji záslužnou práci, kterou vždycky děláš naplno. Z energie, kterou do ní dáváš, těží všichni okolo. Proto vyzýváme všechny tvé další kamarády, přátele, spřízněné sportovce, fanoušky a podporovatele, aby Ti poslali svůj vlastní vzkaz ve formě dopisu, videa, kresby, fotografie, psaného příběhu, nebo třeba písně a označili ho tagem #prodavida. Ty, které k nám doputují přímo, zde rádi shromáždíme a nasdílíme. Často myslíme i na tvoji rodinu, na tvé děti a na všechny ostatní, kterým chybíš. Chceme Ti zkrátka říct, že nám na Tobě záleží a zajímá nás, jak tyto časy prožíváš a jak se tvůj případ bude vyvíjet dál. V této době si opět všichni připomínáme, jak je pro nás pravda a svoboda důležitá. Tví kamarádi a přátelé Zdeněk Adam Robin Čumpelík

Podepsat petici
Podepsat petici